UNIX/学生ツール/ユーティリティ/mrxvt


% mrxvt -tr -trs &

mrxvt -T mrxvt -vt2.bg lightpink -vt1.bg lightblue -vt0.bg LightGoldenrod -vt2.tt "Login@`hostname`" -tt mrxvt -sb -sr -C -bg PaleGreen1 -mcc -tnum 3
kinput2に対応しています。

xrea